FAQs Complain Problems

Staff

Name Designationsort descending Section Phone Email
पप्पु कुमार ठाकुर एम.आई.एस.अपरेटर पञ्जीकरण शाखा/ वडा सचिव ८ नं. वडा कार्यालय ९८१७७४३८३०
उज्वल वि.क. एम.आई.एस.अपरेटर पञ्जीकरण शाखा ९८४३५९०६५९
अमलेश कुमार सिंह खरिदार जिन्सी शाखा ९८५२८४०३६६
सहेन्द्र कुमार यादव खरिदार सोधपुछ कक्ष ९८५२८३२५५४
रमेश प्रसाद गौतम खरिदार प्रशासन शाखा ९८४२८३९२९५
पवन कुमार पंजियार सि.अ.हे.व. अधिकृत स्वास्थ्य शाखा ९८५२८३२९४७
सत्यभामा उपाध्याय सि.अ.न.मी. निरिक्षक स्वास्थ्य शाखा ९८६४२४३७१५
लक्ष्मी नारायण यादव कविराज निरिक्षक आयुर्वेद औषधालय ९८६२८४०४४९
विवेक कुमार यादव अ.सब-ईन्जिनियर योजना, अनुगमन र पूर्वाधार विकास शाखा ९८४६२६०४३८
श्रीराम साह अ.सब-ईन्जिनियर योजना, अनुगमन र पूर्वाधार विकास शाखा ९८६११६२४९९
सरोज कुमार कर्ण जनस्वास्थ्य अधिकृत स्वास्थ्य शाखा ९८०४७८३२९७
नानीमैया खपाङ्गी मगर सहायक महिला विकास निरिक्षक महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण उपशाखा ९८६२८४५०६५
विरेन्द्र कुमार यादव प्राविधिक सहायक (मत्सय) पशु सेवा केन्द्र ९८४२१२६०६५
निरन्जन शाक्य स्वास्थ्य प्रवन्धक स्वास्थ्य शाखा र राष्ट्रिय भूमि आयोग सेवा केन्द्र ९८५१२००३७५
सुबोध कुमार लामा शाखा अधिकृत शिक्षा शाखा (सूचना अधिकारी) ९८४१७५८३४४
रमेश कुमार यादव सव.इन्जिनियर योजना, अनुगमन र पूर्वाधार विकास शाखा ९८४७३८०७२७
बैजनाथ महतो वरिष्ठ कविराज निरिक्षक आयुर्वेद शाखा ९८६२९६०५९४
सुनिल कुमार यादव फिल्ड सहायक सरसफाई व्यवस्थापन ९८४२८५९५५६
सुरेश ठाकुर रोजगार संयोजक प्रधानमन्त्री रोजगार सेवा केन्द्र ९८१५७९११६४
अर्जिलाल महतो वडा प्रशासकीय प्रमुख १२ नं. वडा कार्यालय ९८६२९९०७१४
राम किशोर पंडित वडा प्रशासकीय प्रमुख २ नं. वडा कार्यालय ९८४२८६४५६६
प्रदिप महरा वडा प्रशासकीय प्रमुख ९ नं. वडा कार्यालय ९८६०५९६५२०
तारणी प्रसाद सुनुवार वडा प्रशासकीय प्रमुख ४ नं. वडा कार्यालय ९८४५१२५९८६
हरिलाल मोची वडा प्रशासकीय प्रमुख ५ नं. वडा कार्यालय ९८१९९३७७००
दिनेश कुमार साह वडा प्रशासकीय प्रमुख ६ नं. वडा कार्यालय ९८४४२२०३३
भिम बहादुर पाख्रिन वडा प्रशासकीय प्रमुख ३ नं. वडा कार्यालय ९८४२८४०९७३
भरत पंडित वडा प्रशासकीय प्रमुख ७ नं. वडा कार्यालय ९८४२८२५७९६
मदन कुमार सुसलिङ्ग वडा प्रशासकीय प्रमुख १ नं. वडा कार्यालय ९८४२८६००१२
रमेश कुमार सिंह कम्प्युटर अपरेटर योजना अनुगमन शाखा ९८४००१५०१८
रामवृक्ष महतो कम्प्युटर अपरेटर राजस्व र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि उपशाखा 9852837117
शेखर पराजुली लेखापाल आर्थिक प्रशाासन शाखा 9852837119
राज प्रसाद लामा नायब सुब्बा वडा सचिव १३ नं. वडा कार्यालय ९८४२८९२४८४
नविन कौशल ईन्जिनियर योजना, अनुगमन र पूर्वाधार विकास शाखा ९८६२१६३८०९
राम नारायण महतो कृषि विकास अधिकृत कृषि सेवा केन्द्र र आर्थिक विकास ९८५२८३३४२४
अनन्त कुमार पौड्याल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रमुख प्रशासन अधिकृत ९८५२८२७१११
महेश कुमार राय अधिकृत पशु सेवा केन्द्र ९८४२८६५०२३
योगेन्द्र कुमार महतो अधिकृत पशु सेवा केन्द्र ९८६०६२८१८३
सरोज कुमार यादव सहायक कम्प्युटर अपरेटर १० नं. वडा कार्यालय ९८४२८०६७७९